Zabýváme se kompletním zpracováním zadávacích řízení na základě požadavků zadavatelů. Specializujeme se na zadávací řízení zadávané v rámci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rámci projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a dotačních titulů České republiky.

Nabízíme služby pro zadavatele i dodavatele. Realizujeme zadávací řízení ve všech oborech bez rozlišení typu zadavatele.

Spoluprácí s námi získáte záruku kvalitního a správně provedeného zadávacího řízení. Náklady na realizaci zadávacích řízení mohou být ve většině případů uznatelným nákladem.