Poskytujeme:

  • kompletní administraci zadávacích řízení všech druhů a typů na klíč
  • poradenství v oblasti zpracování zadávacích dokumentací a zadávacích podmínek, jednotlivých fází zadávacího řízení
  • zpracování odvolání vůči rozhodnutím poskytovatelů dotace o krácení z důvodu porušení příslušných metodik
  • posouzení úplnosti nabídek dodavatelů
  • zastupování ve věci námitek vůči rozhodnutím zadavatelů
  • lektorská činnost – hromadné i individuální kurzy
  • zpracování žádostí o dotaci ze všech zdrojů