Na základě požadavků zadavatelů zde uveřejňujeme některá realizovaná zadávací řízení:

Zadavatel: Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace

Název:  Stravování pro klienty

Předmět: Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoročního stravování pro klienty zadavatele ve městě Orlová.

Zadávací dokumentace – https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-954320251/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-954320251/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-960104967-954320250/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-960104967-954320250

Datum zahájení – uveřejnění: 16.09.2020 9:36

Lhůta pro podání nabídek: 5. 10. 2020 do 11:00 hodin

Námi realizovaná zadávací řízení jsou zveřejňována na jednotlivých profilech zadavatelů.

Další veřejné zakázky naleznete např.:Věstník veřejných zakázek