Na základě požadavků zadavatelů zde uveřejňujeme některá realizovaná zadávací řízení:

Zadavatel: Domov Vesna, příspěvková organizace

Název:  Zajištění úklidových služeb v Domově Vesna

Předmět: Předmětem zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu Domova Vesna, příspěvkové organizaci.

Odkaz: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-828313389/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-828313389/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-829242316-828313387/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-829242316-828313387

Námi realizovaná zadávací řízení jsou zveřejňována na jednotlivých profilech zadavatelů.

Další veřejné zakázky naleznete např.:Věstník veřejných zakázek