Kontakt:
+420 774 883 284

Naše služby

Poskytujeme:

  • kompletní administraci zadávacích řízení všech druhů a typů na klíč

  • poradenství v oblasti zpracování zadávacích dokumentací a zadávacích podmínek, jednotlivých fází zadávacího řízení

  • zpracování odvolání vůči rozhodnutím poskytovatelů dotace o krácení z důvodu porušení příslušných metodik

  • posouzení úplnosti nabídek dodavatelů

  • zastupování ve věci námitek vůči rozhodnutím zadavatelů

  • lektorská činnost – hromadné i individuální kurzy

  • zpracování žádostí o dotaci ze všech zdrojů